Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ 14 (ΔΡΑΜΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ) ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ"503
Ημ/νια: 16/09/2019 14:42:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧ69ΩΚ8-ΦΞΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών