Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ502
Ημ/νια: 16/09/2019 12:14:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 65Ν6ΩΚ8-8ΤΝ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών