Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 07-07-2019 ΕΩΣ ΤΙΣ 12-07-2019429
Ημ/νια: 08/07/2019 11:44:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Φ15ΩΚ8-7ΔΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών