Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΗΛΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 08-07-2019 ΕΩΣ ΤΙΣ 12-07-2019430
Ημ/νια: 08/07/2019 11:44:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΗΒΩΚ8-Ζ6Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών