Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 20-06-19 ΕΩΣ 23-06-2019 ΚΑΙ ΑΠΟ 02-07-2019 ΕΩΣ 04-07-2019391
Ημ/νια: 12/06/2019 11:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ0ΜΩΚ8-9ΩΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών