Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΔΑΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΙΣ 10-06-2019390
Ημ/νια: 12/06/2019 11:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΣΟΩΚ8-ΟΩ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών