Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΠ (2ο)350
Ημ/νια: 14/05/2019 13:10:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖ23ΩΚ8-563

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών