Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ20
Ημ/νια: 08/01/2019 13:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΧΤ4ΩΚ8-ΘΒ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη