Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΩΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 523
Ημ/νια: 20/11/2018 12:44:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω12ΗΩΚ8-8ΘΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών