Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)447
Ημ/νια: 05/09/2018 11:27:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΦΩΚ8-ΜΥ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη