Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ)448
Ημ/νια: 05/09/2018 11:27:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω08ΤΩΚ8-ΧΛΗ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη