Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ260
Ημ/νια: 07/03/2018 13:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΓΧΩΚ8-03Μ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη