Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ225
Ημ/νια: 13/02/2018 13:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΑΗΩΚ8-ΣΩΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη