Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ128
Ημ/νια: 13/02/2018 13:39:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΚΩΚ8-ΞΗΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη