Θέμα: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ92
Ημ/νια: 09/02/2018 13:34:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩΔΩΚ8-ΒΚΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη