Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΟΣ 2017 ΚΑΙ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΙΔΑΧ)172
Ημ/νια: 09/02/2018 13:31:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 68Ν1ΩΚ8-ΜΒΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη