Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΟΣ 2017 ΚΑΙ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΙΔΑΧ)173
Ημ/νια: 09/02/2018 13:31:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΜΞΩΚ8-ΠΜ9

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη