Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΛΟΣ 2017 ΚΑΙ 2018 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΙΔΑΧ)174
Ημ/νια: 09/02/2018 13:31:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6426ΩΚ8-ΝΚΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη