Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ53857/20-12-2017
Ημ/νια: 20/12/2017 12:59:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΦΜΡΩΚ8-Μ0Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη