Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Δ. ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ΄΄50361/24-11-2017
Ημ/νια: 24/11/2017 12:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΥΙΕΩΚ8-ΧΝΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών Υπηρεσιών



Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη