Θέμα: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ & ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) 44012/11-10-2017
Ημ/νια: 12/10/2017 13:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΩΘ6ΩΚ8-ΓΧΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη