Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:''ΞΑΝΘΗ, ΠΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ'' 42372/29-09-2017
Ημ/νια: 29/09/2017 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΨ4ΘΩΚ8-2ΩΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη