Θέμα: ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ JCB39843
Ημ/νια: 15/09/2017 11:45:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΒΩΚ8-5ΜΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη