Θέμα: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ34393/10-08-2017
Ημ/νια: 10/08/2017 13:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒΩΩΚ8-ΟΙ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη