Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ Ο.Α.Ε.Δ.)34396/10-08-2017
Ημ/νια: 10/08/2017 13:41:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΝΑΔΩΚ8-0ΝΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη