Θέμα: ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΚΩΦΑΛΑΛΑ ΑΤΟΜΑ34394/10-08-2017
Ημ/νια: 10/08/2017 13:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω6ΒΞΩΚ8-5ΝΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη