Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ''ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ''34398/10-08-2017
Ημ/νια: 10/08/2017 13:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΚΜΨΩΚ8-ΦΕΦ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη