Θέμα: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την εκτέλεση πληρωμών έργου ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 01/08/2017 14:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΖΥ9ΩΚ8-ΩΗ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Οικονομικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη