Θέμα: Έγκριση υπερωριών A’ εξαμήνου 2016 υπαλλήλων Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 23/02/2016 09:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΕΔΩΚ8-8ΛΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη