Θέμα: Ορισμός ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του Υποέργου 2 Μηχανοργάνωση Ληξιαρχείων του έργου Εθνικό Ληξιαρχείο
Ημ/νια: 11/02/2016 14:13:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΙΣ4ΩΚ8-ΥΓΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη