Θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση
Ημ/νια: 02/02/2016 17:08:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΧΖ4ΩΚ8-Ξ7Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη