Θέμα: Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 02/02/2016 17:41:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΜΝ2ΩΚ8-Κ3Ν

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη