Θέμα: Τοποθέτηση προϊσταμένου Διεύθυνσης Δήμου Ξάνθης
Ημ/νια: 20/01/2016 11:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΚΝΩΚ8-0Ξ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη