Θέμα: Μετάταξη Υπαλλήλου σε Ανώτερο Κλάδο
Ημ/νια: 15/01/2016 10:35:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΟΜΑΩΚ8-ΛΡ5

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη