Θέμα: Πίνακας Επιλογής ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Ημ/νια: 11/01/2016 15:22:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΖΓ1ΩΚ8-Ψ9Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη