Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει κατ’ ένστασης ελέγχου του ΑΣΕΠ
Ημ/νια: 22/12/2015 16:35:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΨ1ΚΩΚ8-26Ζ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη