Θέμα: Μετάταξη Υπαλλήλου σε Ανώτερο Κλάδο
Ημ/νια: 22/12/2015 15:31:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΑΑΩΚ8-0ΤΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη