Θέμα: Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Χειρηστών Μηχανημάτων ΣΟΧ 1/2015
Ημ/νια: 11/12/2015 09:33:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΝΩΚ8-ΕΥΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη