Θέμα: Πίνακας Προσληπτέων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Ημ/νια: 11/12/2015 09:55:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΨΙΩΚ8-ΛΤΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
      Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη