Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 1732/49873/19-9-2015 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 29/10/2015 10:59:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 79ΞΖΩΚ8-ΜΛΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη