Θέμα: Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Ειδικότητας Εργατών -τριών Κυνοκομίου
Ημ/νια: 27/10/2015 16:23:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΨΙΥΩΚ8-ΒΝΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη