Θέμα: Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), Ειδικότητας Εργατών -τριών Κυνοκομείου
Ημ/νια: 27/10/2015 16:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓ0ΛΩΚ8-ΣΛΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη