Θέμα: Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ, Ειδικότητας "ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"
Ημ/νια: 27/10/2015 15:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 63ΥΜΩΚ8-Μ5Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη