Θέμα: Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Ειδηκότητας Εργατών -τριων Καθαριότητας
Ημ/νια: 27/10/2015 15:57:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω2ΨΝΩΚ8-ΗΛΩ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη