Θέμα: Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΔΕ Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Ημ/νια: 27/10/2015 14:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω1ΝΡΩΚ8-ΨΗ8

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη