Θέμα: Πίνακας Επιλογής Υποψηφίων Κατηγορίας ΔΕ. Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
Ημ/νια: 27/10/2015 14:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7Υ76ΩΚ8-7Ρ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη