Θέμα: Τροποποίηση της 1601/45990/2014 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 27/10/2015 09:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 78ΨΓΩΚ8-ΨΩΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη