Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 1651/47249/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου
Ημ/νια: 27/10/2015 09:53:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΛΒΟΩΚ8-Ο5Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών ΥπηρεσιώνΕπικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη