Θέμα: Διαθεσιμότητα λόγω μετάταξης με τις διατάξεις της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Ημ/νια: 24/09/2014 12:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΟΗ2ΩΚ8-Ν94

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών