Θέμα: «Αποδοχή Παραίτησης Προϊστάμενης Οργανικής Μονάδας Δήμου Ξάνθης, για λόγους συνυπηρέτησης».
Ημ/νια: 26/06/2020 13:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΖΩΩΚ8-ΕΕΔ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση του Τμ/τος Διοικητικών Υπηρεσιών